Szanowni Państwo

   w ramach proponowanych przez nas usług związanych z systemami alarmowymi (SSWiN oraz PPOŻ) proponujemy Państwu usługi naszych specjalistów w zakresie:  

projektowania systemów
     zakres:
 • analiza potrzeb klienta
 • wizja lokalna w miejscu mającym zostać objętym ochroną
 • przygotowanie projektu systemu alarmowego wg wytycznych – na potrzeby klienta przygotowujemy opcje wariantowe
 • przygotowanie dokumentacji związanej z projektami
budowa systemów
     zakres:
 • przygotowanie zapotrzebowania na poszczególne elementy systemu
 • budowy systemu poprzez zespolenie poszczególnych jego elementów
 • sprawdzenie poprawności działania systemu
 • przygotowanie systemu do montażu
montaż systemów
     zakres:
 • przygotowanie miejsca mającego zostać zabezpieczonym do potrzeb montażu systemu
 • montaż poszczególnych elementów systemu na miejscu
 • zespolenie poszczególnych elementów systemu w całość
 • uruchomienie systemu
 • weryfikacja poprawności działania systemu
 • przekazanie systemu Państwu
konserwacje systemów
     zakres:
 • weryfikacja poprawności działania systemu
 • weryfikacja poprawności działania poszczególnych elementów systemu
 • ewentualnych niezgodności mogących prowadzić w późniejszym okresie działania systemu do powstania usterek i wadliwego działania systemu
zdalny monitoring systemów
     zakres:
 • podłączenie nadajnika wysyłającego zdalnie sygnały alarmowe
 • odbieranie sygnałów alarmowych
"HUNTER" Ryszard Daniłow ul.Ślężna 146-148 53-111 Wrocław
tel. 500 687 274,
e-mail: biuro@hunter-security.pl,
www: http://hunter-security.pl
Koncesja nr L-0230/09 Działalność Gospodarcza nr 165240